Tilbage

Samfundsfagsdidaktik

Peter Brøndum

Forfattere: Peter Brøndum

Fagdidaktikken understøtter personer der underviser i samfundsfag i deres faglige arbejde med at tilrettelægge og gennemføre en faglig og didaktisk reflekteret undervisning. Udgivelsen præsenterer refleksioner i forhold til fagets historie. Derudover er bogen et konkret fagligt og didaktisk værktøj, som underviseren i samfundsfag kan hente støtte i i forhold til planlægning, implementering og evaluering af den faglige undervisning, ligesom bogen indtænker almendidaktiske forhold og hvorledes de understøtter den faglige progression.