Tilbage

Samfundsfagsdidaktik

Mellem fag og didaktik

Anders Stig Christensen

Forfattere: Anders Stig Christensen

At forberede til deltagelse i demokratiet er en opgave for hele skolen – det er en del af folkeskolens formål – men samfundsfaget har en særlig opgave, idet det er det fag, der har fokus på elevernes samfundsmæssige forståelse og deltagelse.

Samfundsfagsdidaktik udreder fagets didaktik i krydsfeltet mellem det faglige indhold, elevernes forudsætninger, samfundsteorier og dannelsesteorier. Forfatteren stiller skarp på samfundsfagslærerens opgave og diskuterer de grundlæggende fagdidaktiske spørgsmål om hvad, hvorfor og hvordan man kan og bør undervise i faget.

Samfundsfagsdidaktik henvender sig især til lærerstuderende, der studerer undervisningsfaget samfundsfag.