Tilbage

Samfundsfag i skolen

En undersøgelse af samfundsfag med fokus på demokratisk dannelse

Carsten Linding Jakobsen, Leif Brondbjerg , Katrine Sørensen

Forfattere: Carsten Linding Jakobsen, Leif Brondbjerg, Katrine Sørensen, Thomas Rørholm Poulsen , Jan Kromand Johansen

Forfatterne forsøger med denne bog at tegne et aktuelt billede af, hvad der sker i samfundsfag i skolen og hvad der har betydning for elevernes demokratiske dannelse. Bogen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med 1566 elever og 127 lærere fra 94 skoler.

Bogen ser bl.a. på elevernes kundskaber og færdigheder, holdninger, undervisning i – og med – demokrati, anvendte arbejdsformer og indhold. Endvidere belyses samfundsfagslærernes arbejde med, og forståelse af faget. Her viser det sig blandt andet, at elevernes kulturelle kapital, engagement, og et anerkendende demokratisk klassemiljø har stor betydning for deres faglige resultater og den demokratiske dannelse.

Bogen søger tillige at afdække, hvilke udfordringer faget står overfor nu og i fremtiden.