Tilbage

Ryggen

Undersøgelse og behandling af ryg og nakke

Flemming Enoch, Per Kjær , Per Lind

Forfattere: Flemming Enoch, Per Kjær, Per Lind , Heidi Eirikstoft

Denne udgave af Ryggen – undersøgelse og behandling af ryg og nakke har bevaret det fokus og den faglige tilgang til emnet, der har været kendetegnende for Ryggen siden 1. udgaven: En læsbar præsentation af den eksisterende evidens, suppleret af og nuanceret med den kliniske erfaring og ekspertviden, forfatterne har udviklet igennem mange års praksis, uddannelse og studier.

Bogen har et grundlæggende bredt teoretisk sigte, der i undersøgelses- og behandlingsdelen bliver orienteret mod praksis. Den præsenterede viden er illustreret med cases, der tydeliggør teori og praksis. Ryg- og nakkebesvær beskrives på alle niveauer – lige fra prævalens via den biomekaniske analyse med biomekaniske strategier til bio-psykosociale overvejelser med tilhørende strategier.

Et særligt fokus er rettet mod stress- og smertemekanismer og den betydning, som forståelsen af disse områder har for både tilgang til og behandling af specielt de patienter, der har langvarige gener eller er i risiko for at udvikle langvarige gener.

Bogen henvender sig til både den fysioterapeutstuderende og til den færdiguddannede fysioterapeut, der har brug for løbende at kunne orientere sig på ryg- og nakkeområdet.