Tilbage

Relationer

Kommunikation, interaktion, dialog, anerkendelse og narrativer

Ole Løw

Forfattere: Ole Løw

Del af serien Professionernes begreber


RELATIONER er en bog om relationer som kontekst for professionsudøvelse. Den har fokus på betydningen af sociale relationer mellem mennesker i almindelighed og mellem fagpersoner og den Anden i særdeleshed. Det gælder, hvad enten den Anden er barnet, eleven, patienten eller borgeren.


Den grundlæggende konstellation i professionsudøvelsen bestemmes i bogen som en treleddet størrelse mellem dig, et fælles tredje (det, man er sammen om: indholdet) og den Anden. Denne triade belyses gennem bogens fem kapitler. Det er fremstillingens præmis, at udøvelsen af de forskellige relationsprofessioner indebærer kommunikation, interaktion og narrativer, og at det ideelt bør indebære dialog og anerkendelse også. De fem områder har fået hvert deres kapitel i bogen:


- Kommunikation i relationer

- Interaktion i relationer

- Dialog i relationer

- Anerkendelse i relationer

- Narrativer i relationer


De enkelte kapitler kan læses hver for sig eller sammenhængende som fem perspektiver på relationer og professionsudøvelse. Hvert kapitel formulerer nogle relationelle forholdemåder og færdigheder, hvis enhed siges at kendetegne en professionel professionsudøvelse.


Bogen henvender sig til alle relationsprofessionelle, hvilket i første omgang omfatter pædagoger, lærere, sygeplejersker, socialrådgivere og studerende, der er under uddannelse eller efteruddannelse. Bogen er desuden relevant for andre faggrupper, hvor karakteren af relationen har afgørende betydning for professionsudøvelsen.