Tilbage

Rehabilitering, 3. udgave

en grundbog

Lena Aadal, Maja Lundemark Andersen , Inge Storgaard Bonfils

Forfattere: Lena Aadal, Maja Lundemark Andersen, Inge Storgaard Bonfils, Charlotte Glintborg, Hanne Gullestrup, Pauline Hagensen, Rikke Duvier Holmberg, Charlotte Ibsen, Finn Blickfeldt Juliussen, Helle Terkildsen Maindal, Thomas Maribo, Anne Meiniche, Camilla Askov Mousing, Ole Steen Mortensen, Claus Vinther Nielsen, Louise Møldrup Nielsen, Tove Lise Nielsen, Kirsten Schultz Petersen, Jette Primdahl, Erik Riiskjær, Anne Marie Brandrup Torsting, Birgitte Møller Stamp, Christine E. Swane, Dorthe Sørensen, Jette Thuesen, Katrine Baltzer Thygesen, Merete Tonnesen , Lisa Gregersen Østergaard

Rehabilitering – en grundbog, 3. udgave, er en ny og gennemrevideret bog med meget omfattende ændringer og helt nye kapitler, da der er sket utrolig meget på rehabiliteringsområdet de seneste år.

Rehabilitering er en tværfaglig proces, der kræver sammenhæng og koordination mellem sektorer, fagområder og forvaltningsområdet. Forskellige rammebetingelser, opgaver, kulturer, referencerammer og sprog karakteriserer området.
Rehabilitering er brugerinddragende, og diskussionen om, hvordan vi øger inddragelse, er fremtrædende på såvel sundhedsområdet som socialområdet. Rehabilitering kræver i grundtanken samarbejde, og det er en udfordring at etablere et godt samarbejde mellem personen, pårørende, professionelle og andre relevante parter.
Denne bog kommer derfor omkring emner som målsætning, inddragelse og samarbejde. Områder som fagprofessionelle skal kompetenceudvikle på lige fod med de fag-faglige kompetencer. 

Bogen er inddelt i 25 kapitler ud fra én betragtning af, hvorledes et undervisningsforløb kan stykkes sammen. Men naturligvis kan de enkelte afsnit og kapitler læses på kryds og tværs og fx suppleres med litteratur fra litteraturlisten, som er knyttet til hvert kapitel.
Desuden er bogen inddelt i tre dele; del 1 (kap. 1-7), som beskriver grundlaget og rammerne for rehabilitering i Danmark. Del 2 (kap. 8-12), som sætter fokus på personen i rehabilitering. Og del 3 (kap. 13-24), som beskriver de professionelles indsatser. Bogen rundes af med kapitel 25, som trækker nogle centrale udfordringer i rehabilitering frem.
Til hvert kapitel er knyttet refleksionsspørgsmål, som skal understøtte dialog og læring.

Rehabilitering – en grundbog,henvender sig primært til sygepleje-, fysio- og ergoterapeutstuderende, men også de færdiguddannede sundhedsprofessionelle faggrupper samt andre, der indgår i det tværfaglige samarbejde omkring rehabilitering, kan med stor fordel læse bogen.