Tilbage

Rehabiliterende sygepleje

fra begreb til klinisk praksis

Tove Kilde, Bodil Bjørnshave Noe , Charlotte Handberg

Forfattere: Tove Kilde, Bodil Bjørnshave Noe, Charlotte Handberg, Selina Kikkenborg Berg, Rikke Bælum Mortensen, Puk-Maria Holmgaard, Lene Bastrup Jørgensen, Lena Aadal, Marit Kirkevold, Lise Bjerrum Thisted, Kristian Alexander Jul Paaske, Randi Steensgaard, Sanne Angel, Bente Høy, Marie Lavesen, Anna-Louise Sollann Sørensen, Bjarne Rose Hjortbak , Annelise Norlyk

Rehabiliterende sygepleje belyser sygeplejerskens centrale funktion i rehabiliteringsforløb, hvilket hidtil har været sparsomt beskrevet. Bogen tager afsæt i de politiske rammer og borgerens perspektiv. Den er tiltænkt sygeplejestuderende på modul 5, 6, 7 og 8, men kan også bruges til bachelorprojekter, til kurser på diplomniveau og i forbindelse med efter- og videreuddannelse. Bogen vil også være meget relevant for de sundhedsprofessionelle, der arbejder med rehabilitering i primær og sekundær sektor.