Tilbage

Refleksion i vejledningssamtaler

Linda Schumann Scheel

Forfattere: Linda Schumann Scheel

Der er kommet større fokus på refleksionsbegrebet i uddannelsen og på de studerendes evne til at reflektere i såvel teori som i den kliniske undervisning. Det betyder, at de studerende skal have en grundlæggende viden om og forståelse af refleksionsbegrebet, samtidig med at færdighederne i forhold til refleksion skal indøves.