Tilbage

Redskabsgymnastik

Henrik Taarsted Jørgensen

Forfattere: Henrik Taarsted Jørgensen

Redskabsgymnastik iBog® er et digitalt læremiddel til idrætslærere, studerende og andre, der arbejder med spring- og redskabsgymnastik og med parkour, bygget op omkring 175 videoklip med spring, øvelser, lege og meget mere.

Den teoretiske del i Redskabsgymnastik iBog® tager i stort omfang udgangspunkt i nyere forskning vedrørende undervisning og begreber som klasseledelse og motivation. Den giver indsigt i relevante teorier og bidrager med ideer til organisering, differentiering og progression, ligesom den relaterer til relevante trin- og slutmål.

En lang række redskabsgymnastiske færdigheder (fx baglæns rulle, håndstand og forlæns salto) bliver beskrevet og vist i forhold til den tekniske udførelse. Det demonstreres, hvordan der kan udøves modtagning, og hvordan færdighederne kan udvikles og indgå i sammensætninger og koreografier.

Denne iBog® inddrager som noget nyt parkour, en forholdsvis ny bevægelseskultur, og giver forslag til, hvordan man kan arbejde med flow, intensitet og kreativitet i parkour-undervisningen.

29 videoklip med forslag til basisøvelser og lege | 93 videoklip af forskellige færdigheder | 40 videoklip med parkour | 223 sider