Tilbage

Rationel væske- og elektrolytbehandling

Birgitte Brandstrup, Allan Engquist , Torsten Faber

Forfattere: Birgitte Brandstrup, Allan Engquist , Torsten Faber

Bogen er en opdateret og stærkt moderniseret 3. udgave af Allan Engquist klassiker. Med Birgitte Brandstrup som ny medforfatter, har bogen fået tilført en kirurgisk synsvinkel.  Omfanget er forkortet ved at en række specielle emner er taget ud, og selve teksten er gjort mindre kompakt og suppleret med flere cases samtidig med at ny viden er kommet med.

Rationel væske- og elektrolytbehandling supplerer den grundige kliniske undersøgelse med teoretisk viden om væskers og elektrolytters farmakologi, fysiologi, patofysiologi og metabolisme.

Bogen er primært skrevet for sygeplejersker og læger, der behandler patienter inden for de kirurgiske, medicinske og anæstesiologiske specialer, hvor væske-, elektrolyt- og ernæringsproblemerne er størst. Det er imidlertid forfatternes håb, at bogen også kan anvendes i undervisningen af medicinstuderende og andet sundhedspersonale med interesse for væske-, elektrolyt- og ernæringsbehandling.