Tilbage

Psykosociale behov ved akut og kritisk sygdom

Dag-Gunnar Stubberud, Inger Lucia Søjbjerg , Anne Eikeland

Forfattere: Dag-Gunnar Stubberud, Inger Lucia Søjbjerg , Anne Eikeland

Akut og kritisk somatisk sygdom har betydning for patientens fysiske og psykosociale behov. Patienten oplever sine grundlæggende behov som en helhed, hvor de psykosociale behov er lige så vigtige som de fysiske. 

Denne bog beskriver patientens psykosociale behov ved behandling af akut og kritisk sygdom under indlæggelse på hospitalet, og hvordan sygeplejerskerne kan imødekomme disse behov hos børn, unge og voksne. Desuden beskrives pårørendes oplevelser og behov. Bogen indeholder også et kapitel om, hvad det indebærer at have multikulturel kompetence i sygepleje i forhold til akut og kritisk syge patienter.