Tilbage

Psykomotoriske grundøvelser

Metodiske og teoretiske perspektiver

Ingrid Arild Jensen, Malene Norup Stolpe , Lene Knudsen

Forfattere: Ingrid Arild Jensen, Malene Norup Stolpe, Lene Knudsen, Henriette Nikolaisen, Birgit Dines Johansen, Steen Rank Petersen , Ruth Ryborg

Afspændingspædagogikken – som i dag kaldes psykomotorik – henter sin inspiration fra både dans, teater og det lægelige perspektiv på afspænding, og fagets rødder går mere end 150 år tilbage.
I Psykomotoriske grundøvelser tager en række undervisere ved Københavns Professionshøjskole fagets grundøvelser op til genbeskrivelse for at gøre øvelserne tilgængelige for alle og sikre, at også fremtidige generationer kan få glæde af de mange afspændingsøvelser.
Bogen sætter fokus på en systematisering af de grundlæggende principper bag psykomotoriske grundøvelser – heri afsættet i den motoriske udvikling. Har man denne forståelse, kan øvelserne justeres på mange måder, sådan at det dynamiske, kreative og undersøgende element kan få sin plads inden for grundøvelsernes noget faste ramme.