Tilbage

Psykologiens veje

Ole Schultz Larsen

Forfattere: Ole Schultz Larsen

Psykologiens veje giver overblik over de vigtigste psykologiske retninger og discipliner.

Introducerer til videnskabsteori og metoder, herunder gruppebaserede og individbaserede eksperimenter.

Psykologiens veje er opbygget med udgangspunkt i læreplanerne for psykologi på c- og b-niveau på stx, hhx og i HF. Den dækker alle kernestoffets områder og har desuden et omfattende supplerende tekstmateriale.