Tilbage

Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser

Klassifikation og Diagnostiske kriterier

Aksel Bertelsen

Forfattere: Aksel Bertelsen

Dansk udgave af den psykiatriske del af WHO ICD-10 med diagnostiske kriterier. Suppleret med relevante tilstande og forhold fra andre dele af ICD-10, samt numerisk og alfabetisk indeks.