Tilbage

Psykiatri for ikke-psykiatere

Jeanett Østerby Bauer, Ida Hageman , Mette Brandt-Christensen

Forfattere: Jeanett Østerby Bauer, Ida Hageman, Mette Brandt-Christensen, Thomas Brinck, Jens Drachmann Bukh, Pia Glyngdal, Annette Lolk, Thomas Middelboe, Merete Nordentoft , Andreas Bak Schröder

Psykiatri for ikke-psykiatere giver en kortfattet og let tilgængelig gennemgang af de mest almindelige psykiatriske sygdomme. Skizofreni, de affektive sygdomme (depression og bipolar sygdom), angstlidelser, OCD, somatoforme tilstande, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, ADHD og demens gennemgås. Desuden er der mere tværgående kapitler om selvmord, misbrug, den retspsykiatriske patient samt samspillet mellem behandling og den sociale indsats.

Bogen henvender sig til mennesker der har et erhverv, hvor de jævnligt kommer i kontakt med mennesker med psykiske sygdomme, og bogen er primært tiltænkt dem. Det drejer sig om socialrådgivere, sagsbehandlere, politifolk, skolelærere, pædagoger, præster med flere. Pårørende til mennesker med en psykiatrisk lidelse vil også med fordel kunne læse i bogen.

Bogen er redigeret af to psykiatere, Jeanett Bauer og Ida Hageman, ligesom alle bidragydere er psykiatere.