Tilbage

Psykiatri

Elise Bromann Bukhave, Erik Simonsen , Henrik Day Poulsen

Forfattere: Elise Bromann Bukhave, Erik Simonsen, Henrik Day Poulsen, Lene Nyboe, Lisbeth Villemoes Sørensen, Marianne Engelbrecht Lau, Per Jørgensen, Peter Johannsen, Raben Rosenberg, Susanne Fabricius, Aksel Bertelsen, Nicole K. Rosenberg, Per Hove Thomsen, Søren Drivsholm, Birthe Kingo Christensen, Hanne Holmer, Bodil Winther Hansen, Kirsten Sørensen, Jonna Jensen, Jesper Larsen Mærsk, Anders Fink-Jensen, Lene Falgaard Eplov, Irene Smith Lassen, Yvonne Marianne Abel, Hans Mørch Jensen, Carsten Andersen, Lone Andersen, Tania Hansen, Mette Brandt-Christensen, Anne-Le Morville, Hannah Harboe, Torben Arngrim, Kristina Tomra Nielsen, Zenta Kirstejn Frerks, Lone Decker, Sylvia Johannsen, Maria Sandgaard Tvede, Mie Frydenlund Feilberg, Lone Lading Katballe, Diana Astrup Nielsen, Lars Grønbech Kirkeby, Pia Congiatta, Nina Bayer Olsen, Lisbeth Dorph Jensen, Caroline Stentebjerg, Henriette Kiirdal Niemann, Mie Skovmand Christensen, Helle Andrea Pedersen , Mette Waaddegaard

Ingen enkelt indsats er tilstrækkelig til alle med en psykisk sygdom, og ingen enkelt faggruppe kan honorere alle de behov, der følger af de forskellige sygdomme. Men i forhold til alle sygdomme kan ergoterapeuter og fysioterapeuters indsats bidrage til den psykisk syges helbredelse eller bedring, i nogle tilfælde med afgørende betydning og i andre med et bidrag, hvis særskilte værdi er vanskelig at udskille fra andre faggruppers eller professioners.

Denne bog er netop en lærebog for den ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende. For uanset arbejdsfunktion og arbejdssted vil den færdiguddannede terapeut have brug for en grundlæggende viden om psykisk sygdom.

Psykiatri er 2. udgave af Lærebog i psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter. Lærebogen har to hovedformål, nemlig en præsentation af den aktuelle viden om udredning, diagnostik og behandling/indsats ved de enkelte psykiske sygdomme, samt en tydeliggørelse af de metoder som det er relevant, at ergoterapeuter og fysioterapeuter anvender i udredning og indsats i mødet med mennesker med psykisk sygdom.

På den måde sigter bogen efter at være den basisbog, hvorfra studerende får et første indtryk af psykisk sygdom og de arbejdsmetoder, man som ergoterapeut og fysioterapeut bringer i anvendelse.

Denne nye udgave er gennemgående revideret både hvad angår struktur og indhold.