Tilbage

Projektstyring i teori og praksis

Lars Krogh Jensen

Forfattere: Lars Krogh Jensen

Projektstyring i teori og praksis (2. udgave) har fået tilført et nyt kapitel med værktøjer og teoriområder. Det skal ses som et supplement og inspiration til projektlederen og projektmedarbejderne.

En illustrativ og enkel model fører dig igennem et projekt trin for trin. Bogen er let tilgængelig med cases og øvelser, der viser eksempler på struktureret projektstyring. Ved at anvende de medfølgende skemaer til projektdokumentation og de grundigt beskrevne projektstyringsværktøjer, kan du få overblik over projektets processer:

Organisering – Planlægning – Gennemførelse – Afslutning – Rapportering – Evaluering

Bogen redegør for projektstyringsteorier og forudsætter et forhåndskendskab til organisation og ledelse.

Projektstyring i teori og praksis henvender sig til erhvervslivet og studerende på korte samt lange videregående uddannelser, hvor den også kan anvendes i forbindelse med større afsluttende opgaver.