Tilbage

Projektgruppen - hvordan gør vi?

Hvordan gør vi?

Eva Bendix Petersen , Kasper Anthon Sørensen

Forfattere: Eva Bendix Petersen , Kasper Anthon Sørensen

Den gode projektgruppe bliver ofte set som den, hvor der er god kemi, og hvor det fungerer godt socialt. I sådanne grupper er det altafgørende at være sammen med de rigtige personer.

I Projektgruppen - hvordan gør vi? ses projektarbejdet som et professionelt samarbejde. Her ligger fokus på handlinger frem for på personligheder; dvs. hvad de studerende skal gøre for, at gruppearbejdet bliver lærerigt og produktivt for alle - uanset hvem man er i gruppe med.

Læs i bogen om:

Problemorienteret projektarbejde (PPL) - Hvad er rationalerne bag? Hvad forventes der af den studerende?

Gruppearbejdets læringsteori - Hvorfor egentlig arbejde i grupper?

Facilitering - Et centralt værktøj til at styre gruppens møder.

Projektstyring - Et centralt værktøj til at planlægge projektet og aflevere til tiden.

Konflikter i samarbejdet - Hvad gør vi? Hvem kan hjælpe os?

Gruppeeksamen.

Projektgruppen - hvordan gør vi? er til studerende, som skal arbejde i grupper om et projekt i kortere eller længere tid. Bogen giver en grundlæggende viden, konkrete værktøjer og præsenterer samtidig argumenterne for projekt- og gruppearbejdet.