Tilbage

Projektarbejdets kompleksitet

Viden, værktøjer og læring

Sabine Madsen,  Kirstine Fabricius ,  Anne Sofie Paludan

Forfattere: Sabine Madsen,  Kirstine Fabricius,  Anne Sofie Paludan,  Sussi Louise Smith ,  Sanne Knudsen og Allan Westerling

På mange studier foregår en stor del af læringen i tværfaglige og problemorienterede projekter. Det kan være yderst krævende, både fagligt og samarbejdsmæssigt, og ofte er de studerende ikke klædt tilstrækkeligt på til at håndtere den kompleksitet, der ligger i projektarbejdet.

Mestring af projektarbejdets kompleksitet handler derfor om at skabe gode, faglige, samarbejdsmæssige og læringsrige processer i de faglige og sociale relationer, som projektarbejdet tilbyder.

I denne bog om projektarbejdets kompleksitet får du indsigt i og værktøjer til at håndtere en række udfordringer i projektarbejdet og dermed tilegne dig stærke projektkompetencer.

Du bliver således klædt på til, at:

- Forstå projekters faglige og samarbejdsmæssige kompleksitet

- Skabe meningsfulde projektmøder

- Forstå og håndtere faglige og sociale konflikter

- Forstå din egen og andres rolle og bidrag til projektarbejdet

- Lave en arbejdsplan for projektet

- Arbejde kreativt med projektets muligheder

- Arbejde akademisk med faglige tekster

- Følge op på din egen læring

Bidragsydere: Sabine Madsen, Kirstine Fabricius, Anne Sofie Paludan, Sussi Louise Smith, Sanne Knudsen og Allan Westerling