Tilbage

Professionsdannelse på tværs

Samarbejde og faglighed i og omkring den nye folkeskole

Hans Henrik Hjermitslev,  Bo Morthorst Rasmussen ,  Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen

Forfattere: Hans Henrik Hjermitslev,  Bo Morthorst Rasmussen ,  Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen

Folkeskolereformen fra 2014 har stillet øgede krav til det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger og til skoleledelsens evne til at organisere samarbejdet og etablere en åben skole i samspil med det omgivende samfund. Dette øgede samarbejde betyder, at det er vigtigt at diskutere læreres, pædagogers og skolelederes professionsdannelse, da viden om de enkelte professioners faglighed og identitet skaber grundlaget for et optimalt tværprofessionelt samarbejde.

I denne antologi undersøger en række forskere professionsdannelse og samarbejde i den nye folkeskole. Bogen tilbyder dermed viden om og værktøjer til folkeskolens parter, så de i højere grad kan forstå hinandens udgangspunkter og således også forbedre skolens praksis.