Tilbage

Professionsbachelor

uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis

Professionsbachelor - uddannelse, kompetencer og udvikling af praksis henvender sig til alle studerende, der uddanner sig til professionsbachelor. Den beskriver, hvordan man som professionsbachelor til stadighed udvikler egne kompetencer og den praksis, man er en del af. 

Bogen er skrevet af fagpersoner med særligt indblik i de kompetencer, som er relevante for alle studerende på professionsbacheloruddannelserne.