Tilbage

Professionelle samtaler og empatiske relationer

Anette Grønning, Rikke Amalie Agergaard Jensen , Dorthe Birkmose

Forfattere: Anette Grønning, Rikke Amalie Agergaard Jensen, Dorthe Birkmose, Helle Nørrelykke, Birte Hansen, Nadja U. Prætorius, Anne Mai Pedersen, Lis Møller, Joan Lythje Andersen, Majse Lind, Anna Sejer Nielsen, Louise Hansen, Gina Søndergaard Lydersen, Dorthe Kirkegaard Thomsen , Kirsten Henriksen

Professionelle samtaler og empatiske relationer henvender sig til de studerende på professionsuddannelser, der uddanner sig til at arbejde i menneskeorienterede organisationer, og den handler om kommunikation med omtanke og bevidst nærvær. Målet med bogen er at klæde de studerende på, så de i deres praktik og videre arbejde kan påtage sig det ansvar, der følger med rollen som professionel samtalepartner.

Socialarbejdere arbejder i forskellige organisationer med forskellige målsætninger. Derfor er bogens kapitler og teoretiske perspektiver forskellige. Man kan sige, at bogen er en buket af bud på, hvilke overvejelser man som professionel må gøre sig i mødet med borgeren.

I den første del af bogen er fokus rettet imod forskellige samtalepraksisser, fx digitale professionelle samtaler, narrative samtaler og livshistorier. Det vises også i et kapitel om samarbejdet med borgeren, hvordan der kan arbejdes med menneskers forskelligheder, når målet er det gode liv.

I sidste del vises det bl.a. ved hjælp af forskellige cases, hvilken rolle anerkendelse, projektion og empati spiller i den professionelle samtale.