Tilbage

Professionelle i velfærdsstaten

Mia Arp Fallov, Carsten Jensen , Steen Juul Hansen

Forfattere: Mia Arp Fallov, Carsten Jensen, Steen Juul Hansen, Maria Appel Nissen , John Klausen

Professionelle i velfærdsstaten præsenterer de teorier og begreber, der er relevante for at forstå den rolle, socialrådgivere, sygeplejersker, lærere og pædagoger spiller i velfærdsstaten og den offentlige sektor, og de vilkår, disse professionelle arbejder under.

Der sættes fokus på følgende temaer:

  • Velfærdsstaten og de professionelle
  • Styringen af de professionelle i velfærdsstaten
  • De professionelle og deres opgaver
  • Det tværprofessionelle samarbejde
  • Magtforholdet mellem professionel og borger.
  • Ledelse af de professionelle

Bogen er skrevet som undervisningsbog, og teorier og begreber er illustreret med praktiske eksempler. Hvert kapitel er også suppleret med en række arbejdsspørgsmål, som kan anvendes i undervisningen.

Den henvender sig til professionsbachelor- og masterstuderende samt til studerende på diplomuddannelserne inden for det sociale, sundhedsfaglige og pædagogiske område.

Denne 3. udgave er bl.a. ajourført i forhold til refusionsreformen 2016.