Tilbage

Profession og samfund

grundfaglighed på pædagoguddannelsen

Flemming B. Olsen, Bent Greve , Karsten Tuft

Forfattere: Flemming B. Olsen, Bent Greve, Karsten Tuft, Birgit Kirkebæk, Nils Falk Hansen, Kaj Storgaard Jensen, Kirsten Kortbek, Mathilde Sederberg, Anne Bahrenscheer, Suzanne Krogh, Søren Smidt, Vibe Larsen, Karoline Søgaard, Maria Neumann Larsen, Gitte Lyng Rasmussen , Birgitte Højberg

En grundbog til pædagogstuderende på uddannelsens fællesdel med fokus på pædagogprofessionens samfundsmæssige og historiske kontekst og aktuelle vilkår. Bogens ti kapitler gennemgår blandt andet den danske velfærdshistorie og den udvikling, der er sket inden for uddannelsen til og arbejdet som pædagog, og læseren får dermed en grundig indføring i professionen før og nu.

En stor del af kapitlerne fokuserer på det pædagogiske arbejde i dagens Danmark. Det handler blandt andet om pædagogiske rutiner og dilemmaer foruden om aktuelle emner såsom sundhedsfremme, flerkulturelle pædagogiske fællesskaber og brugen af engelsk til leg og læring. Særligt bogens to sidste kapitler peger også mod den videre uddannelse, idet de blandt andet går i dybden med praktikformer og socialpædagogiske problemstillinger.

De enkelte kapitler refererer enten direkte til områdets kompetence-, videns- og færdighedsmål eller inddrager dem som perspektiv. Forfatterne repræsenterer en bred vifte af faglige tilgange, men fælles for dem alle er, at de er eksperter inden for netop deres pædagogiske områder.