Tilbage

Profession

Skulle det nu være noget særligt?

Hans Jørgen Staugaard

Forfattere: Hans Jørgen Staugaard

Er der noget særligt ved at være medlem af en profession, siden man i nogle tilfælde taler om profession i stedet for blot beskæftigelse, erhverv eller job?

Det er det hovedspørgsmål, som denne bog beskæftiger sig med.   

Professionsbegrebet søges indkredset ved at se på, hvordan betegnelsen 'profession' har udviklet sig i forskellige historiske perioder og i forskellige kulturelle sammenhænge. 

På baggrund af den aktuelle anvendelse af betegnelsen 'profession' i Danmark fokuseres på, hvilke særlige kendetegn eller markører der er typiske for især de professioner, vi ofte kalder 'velfærdsprofessionerne'.

I medierne vrimler det med beretninger om, hvordan disse professioner er under pres på grund af økonomiske nedskæringer og stadig mere detaljeret styring og kontrol med det daglige arbejde. De afsluttende kapitler belyser, hvad det stigende pres betyder for professionsudøvelsen.