Tilbage

Problembaserede undersøgelser

På socialrådgiveruddannelsen

Maja Müller, Nadja Holmgaard Lysen , Michelle Skovgaard Agersnap

Forfattere: Maja Müller, Nadja Holmgaard Lysen, Michelle Skovgaard Agersnap, Berith Heien Lauridsen, Per Østergaard, Mie Engen, Christian Franklin Svensson, Vibeke Bak Nielsen, Vivi Imer Hansen, Pia Ringø, Peter Vangsgaard, Jacob von der Hude, Michael Christensen, Signe Nielsen, Kristina Rohanimanesh Bøgelund, Finn Skovfoged Laursen , Per Svanholm Christensen

Hvad vil det sige at forholde sig undersøgende? Hvorfor er det vigtigt som socialrådgiver? Og hvordan kan metoder hjælpe, når man laver undersøgelser? I denne bog får den studerende et indblik i, hvordan man bliver en bedre praktiker ved at udføre de forskellige former for undersøgelser, man beskæftiger sig med på socialrådgiveruddannelsen.

Bogens overordnede tematik er, hvordan undersøgelser på uddannelsen bidrager med viden, færdigheder og kompetencer, der er centrale for socialrådgiverprofessionen. Der er også fokus på ligheder og forskelle mellem undersøgelser i praksis og på uddannelsen og mellem akademiske og socialfaglige undersøgelsesmetoder.

Bogens særkende er læsevenlighed, brugbarhed, fokusering og overblik. Derfor er der: 

  • Et ligefremt og ukompliceret skriftsprog
  • En klar indholdsstruktur
  • Løbende brug af modeller
  • Begrebsforklaringer og definitioner
  • Illustrative eksempler og cases – alle fra det sociale arbejde
  • Motiverede henvisninger til supplerende litteratur efter hvert kapitel

Bogen henvender sig til studerende på socialrådgiveruddannelsens bachelorforløb.