Tilbage

Præventionsguide

Anne-Cathrine Shalmi, Carsten Nickelsen , Charlotte Wilken-Jensen

Forfattere: Anne-Cathrine Shalmi, Carsten Nickelsen, Charlotte Wilken-Jensen, Kresten Rubeck Petersen, Lars Franch Andersen , Anette Tønnes Pedersen

Præventionsguide giver overblik over og indsigt i relevante præventionsformer.

Bogen er tilrettelagt som en håndsrækning til sundhedsprofessionelle, der skal vejlede andre i valg af kontraception - fx praktiserende læger, farmaceuter og jordemødre. Bogen er overskuelig i sin opbygning, hvis man vil orientere sig i virkningsmekanismer, effektivitet, bivirkninger og kontraindikationer, anamnese og undersøgelse samt prævention relateret til kvindens forskellige aldre.

Lovstof, metoder og virkningsmekanismer vedr. abort har sit eget kapitel, og procedurer i forbindelse med sterilisation gennemgås både med henblik på kvinder og mænd.