Tilbage

Praktikbogen, 2. udgave

Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde

Lise Aagaard Kaas , Tekla Canger

Forfattere: Lise Aagaard Kaas , Tekla Canger

Praktikbogen består af fire dele. De tre første dele begrebssætter, problematiserer og igangsætter refleksionsprocesser knyttet til de tre kompetenceområder i læreruddannelsens praktikfag.

Hver del består af en generel introduktion til delen, en række opslag, der introducerer centrale begreber og problematiserer disse, samt en række studieøvelser knyttet til begrebet, som der kan arbejdes med før, under og efter praktikken.

Bogens fjerde del leverer undersøgelsesmetoder til undersøgelse af praksis.