Tilbage

Praktikbogen, 1. udgave

Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde

Tekla Canger , Lise Aagaard Kaas

Forfattere: Tekla Canger , Lise Aagaard Kaas

Praktikbogen består fire dele. De tre første dele begrebssætter, problematiserer og igangsætter refleksionsprocesser knyttet til de tre kompetenceområder i læreruddannelsens praktikfag.

Hver del består af en generel introduktion til delen, en række opslag, der introducerer centrale begreber og problematiserer disse, samt en række studieøvelser knyttet til begrebet, som der kan arbejdes med før, under og efter praktikken.

Bogens fjerde del leverer undersøgelsesmetoder til undersøgelse af praksis.