Tilbage

Portfolio i praksis

Margit Saltofte , Cecilia Krill

Forfattere: Margit Saltofte , Cecilia Krill

Portfolio i Praksis handler om det konkrete arbejde med portfolio i uddannelser og hvordan det hænger sammen med læring, refleksion og evaluering.

Helt grundlæggende kan portfolier kategoriseres i to hovedtyper med hver sine potentialer: arbejdsportfolier og præsentationsportfolier. Arbejdsportfolien fokuserer på at præsentere et færdigt produkt eller resultat, men præsentationsportfolien har fokus på proces, refleksion og læring. Til denne forskel knytter sig desuden helt naturligt en sondring imellem det delte og det private. Hvor en præsentationsportfolio per definition er åben og har en modtager i sigte, er arbejdsportfolien i udgangspunktet lukket og privat. Det vil sige at man selv udvælger, hvad der skal ses af fx vejleder eller medstuderende - og hvad, der skal forblive privat.

Portfolio i Praksis tilbyder desuden en række håndgribelige og anvendelige øvelser, der kan bruges som hjælp til at komme i gang, til at understøtte arbejdet med portfolio og til udvælgelse i praksis. Bogen er især tiltænkt studerende, som kan bruge øvelserne og portfoliometoderne gennem hele deres studie.