Tilbage

Politikkens kernestof

Jesper Hjarsbæk

Forfattere: Jesper Hjarsbæk

Politikkens kernestof behandler kort og godt det centrale stofområde politik i samfundsfag på A-niveau. De centrale temaer er derfor:

politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
magt- og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene
politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU

Alle bogens kapitler åbnes med en case, præsenterer skridt for skridt centrale begreber og teorier og giver ”opskrifter” på fagets centrale færdigheder. Kapitlerne afsluttes med en eksamenslignende opgave, som giver mulighed for at anvende viden, begreber og teorier samt træne de forskellige skriftlige genrer, der står centralt i samfundsfag på A-niveau.