Tilbage

Pissedårlig ledelse

-

Karsten Mellon, Klaus Majgaard , Katrin Hjort

Forfattere: Karsten Mellon, Klaus Majgaard, Katrin Hjort, Alexander von Oettingen, Søren Voxted, Alexander von Oettingen, Karsten Mellon, Katrin Hjort, Klaus Majgaard , Søren Voxted

Selv om ”pissedårlig ledelse” ikke er et gængs ledelsesbegreb, så er det et aktuelt vigtigt begreb, da det skærper bevidstheden om, hvad der skal til for at opnå den gode ledelse. Det har velmenende idealer, teorier og gode råd om ledelse ikke kunnet gøre.

Pissedårlig ledelse er således en kommentar til eksisterende ledelsesteorier og til den aktuelle debat om ledelse.

Forfatterne folder sig ud med humor og skarpe pointer i et frit og læsevenligt sprog, der samtidig tager læseren med rundt om de faglige begreber, som danner klangbund for tidens drøftelser om ledelse. Læs Pissedårlig ledelse, og bliv motiveret til at gøre ledelse bedre.