Tilbage

Pissedårlig inklusion

Alexander von Oettingen, Susan Tetler , Janne Hedegaard Hansen

Forfattere: Alexander von Oettingen, Susan Tetler, Janne Hedegaard Hansen, Jørn Bjerre, Christina Holm Poulsen , Lars Hende Svenson

Selv om Pissedårlig inklusion ikke er et gængs pædagogisk begreb, så er det et aktuelt vigtigt begreb, da det skærper bevidstheden om, hvad der skal til for at opnå den gode inklusion i landets grundskoler. Det har velmenende idealer om inklusion ikke kunnet gøre. 

Pissedårlig inklusion er således en kommentar til den aktuelle debat om inklusion. 

Forfatterne folder sig ud med humor og skarpe pointer i et frit og læsevenligt sprog, der samtidig tager læseren med rundt om de faglige begreber, som danner klangbund for tidens drøftelser om pædagogik.

Læs Pissedårlig inklusion, og bliv motiveret til at mobilisere bedre inklusion.