Tilbage

Personligt lederskab, 1. udgave

Mette Hald

Forfattere: Mette Hald

Personligt lederskab handler om udviklingen af din egen rolle og professionelle identitet i arbejdslivet.

Bogen gennemgår de psykologiske elementer af det personlige lederskab. Den beskriver, hvordan læseren kan lære sig selv bedre at kende, bl.a. gennem mindfulness, transaktionsanalyse og assertionstræning. Bogen er ikke en facitliste til selvudvikling, men målet er, at den vil inspirere læseren til at udvikle sit eget ståsted og til at lære sig selv bedre at kende.

Personligt lederskab omhandler også klassisk kommunikation og retorik i forhold til egen fremtoning og præsentation. Ved at lære om verbal og nonverbal kommunikation, om stemmens betydning og om personlig power får læseren større gennemslagskraft i den kommunikative situation.

Personligt lederskab er skrevet med henblik på videregående uddannelser, især merkantile uddannelser som markedsføringsøkonom, finansøkonom m.fl.

Mette Hald er lektor på Erhvervsakademiet i Aarhus, hvor hun underviser finansøkonomer og markedsføringsøkonomer i kommunikation og personlig gennemslagskraft. Mette er uddannet cand.mag. fra Aarhus Universitet i fagene dansk og filosofi. Hun har en bred undervisningserfaring fra universitetet, læreruddannelsen, gymnasiet og hf. Ved siden af undervisningen på Erhvervsakademiet afholder hun kurser i kommunikation og personlig gennemslagskraft for erhvervslivet.