Tilbage

Personlighedspsykologi

Preben Bertelsen

Forfattere: Preben Bertelsen

Personlighedspsykologien beskæftiger sig eksempelvis med følgende spørgsmål:
Hvad mener vi med personlighed, og hvad er personlighedspsykologi?
Hvorfor er den ene person følsom, æstetisk og sentimental, mens den anden er praktisk orienteret og ganske usentimental?
Hvorfor er den ene person tilbageholdende og lidt forlegen i sociale situationer, mens den anden er snakkesalig og selskabelig?
Hvordan og hvorfor udvikler et menneskes personlighed sig, som den gør?
Hvordan og hvorfor adskiller menneskers personlighed sig fra hinanden?
Hvordan og hvorfor finder nogle sig til rette med deres personlighed, mens andre stræber efter at ændre deres?
I bogen kan du bl.a. læse om følgende teoretikere: Adler, Bandura, Erikson, Eysenck, Freud, Anna Freud, Hartmann, Jung Kelly, Klein, Kohut, Leontjev, Maslow, Rogers Skinner og Winnicott. De forskellige opfattelser og teoretikere placeres i en metamodel, som gør det muligt at sammenligne de forskellige personlighedsmodeller med hinanden.