Tilbage

Persondataret

Dorte Høilund

Forfattere: Dorte Høilund

Persondataretten er blevet helt central de seneste årtier i takt med den hastige teknologiske udvikling. Offentlige myndigheder og private virksomheder har i hidtil uset omfang mulighed for at anvende personoplysninger. Det stiller større krav til, at personoplysninger behandles forsvarligt.

Persondataområdet reguleres af EU ́s persondataforordning og databeskyttelsesloven, der sammen indeholder regler om databeskyttelse. Bogen indeholder følgende kapitler:

  • Formål, anvendelsesområde og begreber
  • Regler om personoplysninger
  • Den registreredes rettigheder
  • Generelle forpligtelser
  • Datasikkerhed – beskyttelse af personoplysninger
  • Databeskyttelsesrådgiver
  • Tilsyn, erstatning og administrative bøder

Denne 4. udgave er opdateret, herunder udvidet med nogle af de seneste udtalelser, afgørelser og vejledninger på området.

Bogen Persondataret giver en systematisk indføring i de almindelige regler og retningslinjer på området. Det giver en aktuel fremstilling af feltet, som det sker ud efter persondataforordningen og databeskyttelsesloven, der begge er trykt i bogen.

Dorte Høilund er jurist, foredragsholder og ejer af HØILUND Juridisk Rådgivning og har i mange år undervist i forvaltningsret og persondataret. Hun er forfatter til Persondataloven. En indføring (3. udgave 2015) og Retssikkerhed og juridisk metode (3. udgave 2021).