Tilbage

Personcentreret neurorehabilitering

Viden og praksis

Hanne Kaae Kristensen, Hanne Pallesen , Hanne Bech

Forfattere: Hanne Kaae Kristensen, Hanne Pallesen, Hanne Bech, Annette Bischoff, Iris Brunner, Jesper Just Fabricius, Gunhild Mo Hansen, Ulla Torp Hansen, Tina Hansen, Helene Honoré, Jørgen R. Jørgensen, Anne-Merete Kissow, Simon Svanborg Kjeldsen, Annette Kjærsgaard, Pia Kold, Camilla Biering Lundquist, Sissel Madsen, Sine Secher Mortensen, Annemette Gaaddiksen Post, Christian Gunge Riberholt, Anne Sofie Bach Schou, Henriette Holm Stabel, Birgitte MØller Stamp, Susanne Lillelund Sørensen , Pernille Vibholm

Personcentreret neurorehabilitering – viden og praksis har til hensigt at give et opdateret videns- og praksisforankret bidrag til den personcentrerede tænkning inden for neurorehabilitering. Herunder vil bogen også være med til at udvikle begrebsapparatet og skabe klarhed over, hvad neurorehabilitering er i dag både nationalt og internationalt.

Bogen er kendetegnet ved at anlægge et biopsykosocialt perspektiv på rehabilitering, hvor en række forskellige teoretiske perspektiver og forskningsbaseret viden sammenholdes med praksiserfaring, og hvori rehabilitering anskues både som en problemløsningsproces og en lærings- og mestringsproces. Bogen anvender derfor en helhedsorienteret tilgang som overordnet referenceramme til forståelse af rehabilitering, og fokus er rettet mod, hvordan sundheds- og socialfaglige indsatser informeres af personlige og omgivelsesmæssige faktorer gennem hele rehabiliteringsprocessen.

Kapitlernes indhold fremstår som et samspil mellem teoretisk eller forskningsbaseret viden, og bogen indeholder også mange eksempler og cases, der alle illustrerer eller understøtter kapitelteksterne. Bogen indledes med to teoretiske kapitler mhp. at skabe et opdateret og rammesættende vidensgrundlag. Herefter følger 12 kapitler, der omhandler behovsvurdering, undersøgelse, målsætning, interventioner og evaluering inden for forskellige områder af personcentreret neurorehabilitering.

Personcentreret neurorehabilitering – viden og praksis er målrettet studerende og undervisere på de ergoterapeutiske og fysioterapeutiske professionsuddannelser samt studerende fra andre uddannelsesretninger med interesse for neurorehabilitering. Bogen henvender sig dermed til studerende på bachelorniveau, men den vil med stor fordel også kunne anvendes af studerende på kandidatniveau.