Tilbage

Patientsikkerhed, UTH og risikostyring

Grundbog til sundhedsprofessionelle

Helle Rexbye og Helle Søgaard Frappart (red.)

Forfattere: Helle Rexbye og Helle Søgaard Frappart (red.)

Hvordan lærer vi af de fejl, vi begår i sundhedssystemet?

Hver eneste dag diagnosticeres, behandles og plejes et stort antal patienter i det danske sundhedsvæsen. I langt de fleste tilfælde leverer sundhedsvæsnet ydelser af meget høj kvalitet, men nogle gange sker der fejl, og indimellem er det fejl, der skader patienten.
Med denne bog gøres arbejdet med klinisk risikostyring og patientsikkerhed mere nærværende og klinisk relevant. Med afsæt i den nyeste viden, teori og retningslinjer giver bogen en grundlæggende viden om patientsikkerhed og metoder til at kunne arbejde med proaktive og reaktive arbejdsgange i sundhedsvæsnet på hospitaler, i kommuner, praksissektoren og sociale virksomheder.

Bogen henvender sig til alle sundhedsprofessionelle, men kan læses af alle med interesse for patientsikkerhed.