Tilbage

Patientologi

At være patient

Redaktør: Anne-Mette Graubæk

Forfattere: Redaktør: Anne-Mette Graubæk

I bogen Patientologi – at være patient, kommer patienterne selv til orde gennem de autentiske patientfortællinger, der indleder bogen. I det hele taget spiller fortællingen som begreb og som konkret virkelighed en central rolle. De forskellige aspekter af at være syg forankres teoretisk, og såvel rollen som kronisk syg, handikappet og alvorligt syg beskrives.