Tilbage

Patientinvolvering

Med konceptet Coaching to Selfcare

Britta Hørdam (red.)

Forfattere: Britta Hørdam (red.)

I denne bog bliver du præsenteret for konceptet “Coaching to Selfcare”, der er udviklet og baseret på eksempler og problemstillinger erfaret i den daglige patientpleje, hvor der er behov for viden, indsigt og evidens til udformning af praktiske, tværfaglige løsninger, der fremmer borgernær sygeplejepraksis.