Tilbage

Patientinddragelse i praksis

Erfaringer, metode og perspektiver

Kathrine Hoffmann Pii, Trine Ungermann Fredskild , Anne Sohpie Ågård

Forfattere: Kathrine Hoffmann Pii, Trine Ungermann Fredskild, Anne Sohpie Ågård, Annette Gyldengren, Aviaaja Ring Høyer, Birgitte Hansson, Ditte Hjorth Laursen, Evy Ravn, Claus Munk Jensen, Gerd Halskov, Hanne Svenningsen, Helle Hartmann Sørensen, Inger Rudbeck Juhl, Kamila Beata Adellund Holt, Katrina Pitt Winther, Lene Seibæk, Lone Bjørklund, Nanna Kappel, Ole Fredskild , Vibeke Bregnballe

Patientinddragelse i praksis behandler inddragelse af patienter i forskellige kliniske kontekster. Bogen beskriver forskellige metoder, patientgrupper og perspektiver på patientinddragelse, og bredden i bogen gør, at man kan anvende den gennem hele uddannelsen og når man er færdiguddannet.