Tilbage

Patient, 2. udgave

Grundbog i sygepleje

Betina Dybbroe, Karin Brochstedt Dieperink , Pia Dreyer

Forfattere: Betina Dybbroe, Karin Brochstedt Dieperink, Pia Dreyer, Bente Martinsen, Mette Spliid Ludvigsen, Birgitte Hansson, Dorte Steenberg, Trine Lassen, Hanne Themsen, Birte Glinsvad, Mari Holen, Malene Norborg Petersson, Marianne Busck-Rasmussen, Jeanette Finderup, Barbara Voltelen, Sabine Heesemann, Camilla Bernild, Nanna Kappel, Lene Seibæk, Lene Damgård Olesen, Erik Riiskjær, Maria Kristiansen, Karen Steenvinkel Pedersen, Mette Hartlev, Birte Østergaard, Lise Hounsgaard, Ulla Hybel , Ingrid Nilsson

Dette er 2. udgave af Patient - grundbog i sygepleje. Bogen er en introduktion til det at være patient, men beskriver også samspillet mellem patient, sygeplejerske og pårørende. Målet er, at den sygeplejestuderende får et godt grundlag for at yde sygepleje med forståelse for patienten og dennes perspektiv.

Bogen er målrettet til professionsbachelorniveau, især i forhold til emnevalg, niveau, formelle krav og læringsudbytte på de to første studieår. Men bogen kan bruges i hele grunduddannelsen, bl.a. som reference i opgaver og til opslag om specifikke emner.

Patient - grundbog i sygepleje er en del af en serie på tre grundbøger, hvor der samlet er fokus på, at den studerende understøttes i en kritisk, analytisk tilgang til stoffet, og at den studerende får indsigt i de sammenhænge, hvor sygepleje læres og udøves.

Alle kapitler i bogen er fagfælledømt af eksperter med specialviden.