Tilbage

Palliativ medicin

en lærebog

Anders Bonde Jensen, Lise Dyhr , Lise Pedersen

Forfattere: Anders Bonde Jensen, Lise Dyhr, Lise Pedersen, Mogens Grønvold, Niels Clausen, Per Sjøgren, Peter Brøgger Christensen, Svend Saalbach Ottesen, Ulla Hybel, Christian Graugaard, Mette Jørgensen, Peter Lange, Jens Rikardt Andersen, Hanne Bess Boelsbjerg, Mai-Britt Guldin, Bodil Abild Jespersen, Annemarie Salomonsen, Kenneth Jensen, Henrik Kjeldgaard Jørgensen, Bo Snedker Boman, Mette Asbjørn Neergaard, Henrik Larsen, Steen Peter Nielsen, Tove Bahn Vejlgaard, Lotte Blicher Mørk, Hélène Johansson, Georg Thorsell, Anna Kirstine Winthereik, Marianne Hjorth Skorstengaard, Marianne Rix, Anne Jung, Peter Holmberg Jørgensen, Birte Saxtoft Hedal, Merete Paludan, Mette Søndergaard Deleuran, Christian Vestergaard, Betina Lund-Nielsen, Helle Hvarness, Anders Tøttrup, Kristin Enevoldsen, Søren Per Søfelt, Susanne Aagaard Sørensen, Gitte Ryom Salomonsen, Jan Bjørn Nielsen, Anne Mette Eriksen, Eva Glud, Hanne Heegaard, Terje Risberg, Bjarne Hauge Hansen, Trine Brogaard , Kristoffer Marså

Det palliative område er bredt og inkluderer både patientens og de pårørendes livskvalitet, gennem fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle /spirituelle fokusområder. Denne bog kommer hele vejen rundt, og kapitlerne er skrevet af mange forfattere med forskellig faglig baggrund. Den kan læses fortløbende, men egner sig også til fordybelse i et enkelt udvalgt emne, eller som opslagsbog ved en aktuel, given problemstilling.

Målgruppen er primært læger og medicinstuderende, men da palliativ behandling og pleje varetages af alle sundhedsprofessionelle, er kapitlerne skrevet, så de kan bruges af alle faggrupper, der har kontakt til patienter med uhelbredelige, livstruende sygdomme.