Tilbage

Palliation og rehabiliterende palliation

Charlotte Fabricius Kragh, Ingeborg Ilkjær , Karin B. Dieperink

Forfattere: Charlotte Fabricius Kragh, Ingeborg Ilkjær, Karin B. Dieperink, Eva Jespersen, Marc Sampedro Pilegaard, Jette Thuesen, Jan Tofte, Heidi Bergenholtz, Lisbet Due Madsen, Camilla Bernild, Helle Vedsegaard, Rikke Hedensted, Marianne Spile, Birthe Ørskov, Jesper Grud Rasmussen, Mette Runkiær, Steen Peter Nielsen, Margit Bjergegaard , Nanette Quistorff og Camilla Lykke

Denne udgave af Palliation og rehabiliterende palliation henvender sig til sygeplejestuderende på grunduddannelsen og retter sig mod undervisningen i pleje og omsorg til den alvorligt syge og døende patient samt støtte til pårørende. Derudover er bogen relevant for alle sundhedsprofessionelle, der i klinisk praksis varetager plejen af mennesker med livstruende sygdom, og undervisere ved professionshøjskoler.