Tilbage

Pædiatrisk fysioterapi

Birgit Juul-Kristensen, Jeanette Præstegaard , Lars Remvig

Forfattere: Birgit Juul-Kristensen, Jeanette Præstegaard, Lars Remvig, Jette Hammer, Helle Østergaard, Lone Wiegaard, Morten Høgh, Hannah Harboe, Helle Stegger, Kirsten Bundgaard, Jytte Falmår, Lene Bruun, Ulla Haugsted, Anette Stokbro, Karen Christensen, Birgit Knudsen, Hanne Knoblauch, Anne-Marie Wium, Lise Buus, Ulla Werlauff, Bente Kristensen, Anette Bech-Nielsen, Karen Filipsen, Mette Nørgaard, Gitte Platz, Helle Mätzke Rasmussen , Hanne Dahlgaard Hove-

Pædiatrisk fysioterapi er den første danske grundbog, der beskriver fysioterapeutisk teori og praksis inden for børneområdet og ser på specialet, fysioterapi til børn, som et hele.

Bogen er inddelt i to dele. Første del omhandler børnefysioterapeutens baggrundsviden med en kombination af teoretiske emner og felter, som beskriver bagvedliggende overvejelser børnefysioterapeuter ved enhver behandlingsstart må gøre sig. Der er emner som Klinisk ræsonnering, Sundhedsfremme, Familiecentreret praksis samt test og målemetoder m.m. Den anden del indeholder specifikke børneområder, og her beskrives de epidemiologiske forhold og det kliniske billede af barnet samt den kliniske praksis.

Målgruppen er primært fysioterapeutstuderende og fysioterapeuter i praksis, men også andre med interesse inden for området kan have stor gavn af at læse bogen.