Tilbage

Pædagogisk sociologi

Jørn Bjerre

Forfattere: Jørn Bjerre

Pædagogisk sociologi – et overblik giver overblik over teorier og begreber inden for pædagogisk sociologi. Bogen gør dig i stand til at overskue forskelle og ligheder mellem mange forskellige teorier. Det sker ved at anskue teorierne på tre niveauer, der berører forskellige sider af den pædagogiske virkelighed: Mikroniveauet – der fx angår samspil og relationer i pædagogisk praksis. Mesoniveauet – der fx angår det indhold, som pædagogikken arbejder med og de processer, der vedrører erkendelsen heraf. Makroniveauet – der fx angår samfundsstrukturer, som påvirker den pædagogiske praksis. Ud fra disse tre niveauer beskriver forfatteren i alt fem positioner, der i dag kan siges at tegne den pædagogiske sociologi i Danmark: Interaktionens mikro-strukturer – med fokus på undervisningens miljø. Social epistemologi – med fokus på læreprocessens elementer. Samfundets makro-strukturer – med fokus på undervisningens og læringens rammer. Den meta-teoretiske vending – med fokus på nye sociologiske problemer og teorier. De ny-empiristiske positioner – med fokus på udfordringen af feltets dominerende position. Bogen henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, uddannelsesvidenskab og pædagogisk sociologi, såvel som til professionelle indenfor de pædagogiske discipliner.
Udgivelsesdato
04. maj 2015
Isbn
9788741263137
Udgave
1