Tilbage

Pædagogisk sociologi

Jørn Bjerre , Jørn Bjerre

Forfattere: Jørn Bjerre , Jørn Bjerre

Pædagogisk sociologi - et overblik giver overblik over teorier og begreber inden for pædagogisk sociologi. Bogen gør dig i stand til at overskue forskelle og ligheder mellem mange forskellige teorier. Det sker ved at anskue teorierne på tre niveauer, der berører forskellige sider af den pædagogiske virkelighed:

Mikroniveauet - der fx angår samspil og relationer i pædagogisk praksis.

Mesoniveauet - der fx angår det indhold, som pædagogikken arbejder med og de processer, der vedrører erkendelsen heraf.

Makroniveauet - der fx angår samfundsstrukturer, som påvirker den pædagogiske praksis.


Ud fra disse tre niveauer beskriver forfatteren i alt fem positioner, der i dag kan siges at tegne den pædagogiske sociologi i Danmark:

Interaktionens mikro-strukturer - med fokus på undervisningens miljø.

Social epistemologi - med fokus på læreprocessens elementer.

Samfundets makro-strukturer - med fokus på undervisningens og læringens rammer.

Den meta-teoretiske vending - med fokus på nye sociologiske problemer og teorier.

De ny-empiristiske positioner - med fokus på udfordringen af feltets dominerende position.

Bogen henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, uddannelsesvidenskab og pædagogisk sociologi, såvel som til professionelle indenfor de pædagogiske discipliner.