Tilbage

Pædagogisk antropologi - et overblik

Margit Saltofte

Forfattere: Margit Saltofte

Pædagogisk antropologi - et overblik giver overblik over teorier og begreber inden for pædagogisk antropologi. Bogen gør dig i stand til at overskue forskelle og ligheder mellem mange forskellige teorier. Det sker ved at anskue den pædagogiske antropologi ud fra:

  1. Antropologisk viden
  2. Feltarbejdsmetoder
  3. Pædagogisk antropologiske felter
  4. Pædagogisk antropologiske temaer
  5. Læringsteorier i antropologisk perspektiv
  6. Antropologisk dannelse
  7. Etik - om adgang og repræsentation.

Bogen henvender sig til studerende på pædagog- og læreruddannelsen, uddannelsesvidenskab og pædagogisk sociologi, såvel som til professionelle inden for de pædagogiske discipliner.