Tilbage

Pædagogikkens fundamenter

25 tekster om opdragelse og undervisning

Lucas Cone

Forfattere: Lucas Cone

I pædagogikkens histo­rie kan vi finde mere end blot en kilde til viden om de idealer og metoder, der har søgt at forme børn og unge på bestemte måder op gennem de sidste to årtusinder. Vi kan også lære at fremstille nutidens pædagogiske problemstillinger på en klogere måde.

Bør vi fx betragte børn som tomme kasser, der skal fyldes med moral og kundskab, eller som forudbestemte væsener med naturlige anlæg for bestemte interes­ser? Lærer børn og unge bedst på eget initiativ eller under andres opsyn? Skal indholdet i opdragelsen være alment og fælles eller specifikt og relevant for det enkelte barn? Og i hvor høj grad kan vi som samfund kræve, at opdragelsen i hjemmet såvel som under­visningen i skolen tilpasses de eksisterende økonomiske, politiske og klimamæssige behov?

Pædagogikkens fundamenter rummer 25 centrale tekster om uddannelse og undervisning, der kan være med til at finde svar på ovenstående spørgsmål. De 25 tekster udgør således et fundamentet for nutidens pædagogik. Teksterne er udvalgt, så de spænder over hele pædagogikkens historie fra det antikke Grækenland til i dag og samtidig fremhæver bredden i den pædagogiske tænkning.

Pædagogikkens fundamenter henvender sig til alle, der arbejder med pædagogik og som har brug for at referere til fundamentet for deres pædagogik.