Tilbage

Pædagogikhåndbogen, 1. udgave

Otte tilgange til pædagogik

Hans Jørgen Kristensen, Elsebeth Jensen , Kim Foss Hansen

Forfattere: Hans Jørgen Kristensen, Elsebeth Jensen, Kim Foss Hansen, Bodil Nielsen, Sten Larsen, Kirsten Krogh-Jespersen, Carsten Hjorth Pedersen, René B. Christiansen, Else Skibsted, Thomas Aastrup Rømer, Per Fibæk Laursen, Hans Dorf, Bent Nabe Nielsen, Merete Wiberg, Sven Erik Nordenbo, Henrik Juul, Alexander von Oettingen, Jørn Bjerre, Ellen Nørgaard, Karsten Schnack, Ulla Ambrosius Madsen, Thorkild Thejsen, Jan Kampmann, Mette Buchardt, Trine Øland, Stig Broström, Knud Illeris , Jens Rasmussen

Pædagogikhåndbogen beskriver pædagogikkens vidensområde gennem otte tilgange:

  • Pædagogisk filosofi (hvad er det, skolen skal?)
  • Pædagogisk sociologi (hvad er det, skolen gør?)
  • Didaktik (planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisning)
  • Pædagogisk psykologi (udvikling, læring, motivation og relationskompetence)
  • Pædagogik og etik (menneskeligt samspil i skolen)
  • Pædagogikkens historie (opdragelse og undervisning i perspektiv)
  • Pædagogisk antropologi (menneske og kultur)
  • Pædagogik som fag (metaperspektiver)

Pædagogikhåndbogen præsenterer således det vidensgrundlag, som den studerende kan bruge til at reflektere over praksis med.

Bogen er tænkt som den studerendes arbejdsredskab og følgesvend gennem hele studiet. Den henvender sig til læreruddannelsen og pædagogiske bachelor-, diplom- og kandidatuddannelser.

Pædagogikhåndbogen er et originalt værk, der er sammensat af nyskrevne og reviderede kapitler fra udgivelsen Gyldendals pædagogikhåndbog, København: Gyldendal 2011.