Tilbage

Pædagogik - Introduktion til pædagogens grundfaglighed, 1. udgave

Unni Lind, Søren Gytz Olesen , Sidse Schoubye Andersen

Forfattere: Unni Lind, Søren Gytz Olesen, Sidse Schoubye Andersen, Charline Amdisen-Bossen, Lotte Hanberg Sørensen, Marina Stannov, Frants Mathiesen, Anita Lyngsø, Dorthe Lund, Kirsten Krøigaard, Irene Salling Kristensen, Martin Ladefoged Johnsen, Esben Hulgaard, Ellen Ravn Habekost, Jan Thorhauge Frederiksen, Charlotte Brønsted, Anne Marie Villumsen, Gert Vorre, Jenny Bohr, Benedicte Madsen, David Thore Gravesen, Hanne Hauer, Lone Wiegaard, Christian Aabro, Niels Ejbye-Ernst, Peter Østergaard Andersen, Allan Westerling, Bjarne Bruun Jensen, Johannes Andersen, Erik Hygum , Birthe Juhl Clausen

Pædagoguddannelsen er konstrueret omkring en række kompetencemål, der igen er fordelt imellem en stribe vidensmål og dertil relaterede færdighedsmål. Denne udgivelse er komponeret omkring samtlige af de kompetencemål, der gælder for grundfagligheden, og i de fleste tilfælde opererer udgivelsen med, at ét vidensmål med det relaterede færdighedsmål udgør ét kapitel. I nogle tilfælde har redaktører og forfattere dog fundet det naturligt at "splitte" videns/færdighedsmålene op i flere kapitler.

Bogens 29 kapitler giver en grundig og mangfoldig introduktion til centrale pædagogiske tematikker og giver pædagogstuderende mulighed for at gå på opdagelse i de mange vigtige forhold og spændende spørgsmål, som udgør det pædagogiske arbejdsområde.

Udgivelsen giver et inspirerende, kvalificerende og diskuterende afsæt for studierne på pædagoguddannelsen, og samtlige kompetencemål og tilhørende vidensmål og færdighedsmål på hele 1. studieår er behandlet af en eller flere forfattere.

Det store hold af forfattere, der bidrager til denne udgivelse, har alle fingeren på den pædagogiske puls. Nogle har deres daglige gang på landets pædagoguddannelser, hvor de underviser, udvikler og forsker, nogle er forskere på landets universiteter, og en håndfuld er konsulenter i forskellige pædagogiske sammenhænge.

Udgivelsen henvender sig særligt til studerende på første studieår af pædagoguddannelsen - grundfagligheden, men den kan bruges under hele uddannelsen. Bogen kan desuden fungere som opslagsværk og er generelt interessant for alle med bred interesse for pædagogik.